Доставка на генератор 26 kVA за строителен обект

Наш ценен клиент ни се довери да му доставим генератор Genmac G26KS-E3 за нуждите на строителен обект. Генераторът е с мощност от 25kVA и ще покрие нуждата по осигуряване на машините за работа, офис фургоните, видеонаблюдението, нощното осветление.

Подобни продукти:

 •  

  Проект град Добрич - 13 етажа/45м

 •  

  Проект гр. Добрич - 8 етажа/24м.

 •  

  Проект гр. Добрич - 13 етажа/42м.

 •  

  Реновиране на моторна група за подемна платформа Electroelsa EP 2818