Проект град Видин – Доставка на генератор 26 kVA за строителен обект

Наш ценен клиент ни се довери да му доставим генератор Genmac G26KS-E3 за нуждите на строителен обект. Генераторът е с мощност от 25kVA и ще покрие нуждата по осигуряване на машините за работа, офис фургоните, видеонаблюдението, нощното осветление.