Проект град София – 18 етажен блок/54 метра

Саниране на сграда 18 етажа

За нуждите на свой дългогодишен партньор, Платформи БГ ООД достави и монтира 3 броя двуколонни подемни платформи 2 броя едноколонни подемни платформи, 2 броя въжени платформи(люлки) за изпълнение на проект по програмата за саниране. Целта на проекта, бе да бъде изпълнен за 92 календарни дни. Благодарение на доброто взаимодействие между екипите ни, проекта бе изпълнен в заложените предварително срокове.