Периметърна предпазна мрежа

Периметърна предпазна мрежа за защита от падащи предмети

Периметърната предпазна мрежа е най-новата иновация в защитата от падащи предмети от  високи сгради, подходяща за компактни локации, където мястото е ограничено и защитата на хората и имуществото от потенциални опасности е от съществено значение. Улавя и сигурно задържа падащи предмети, предпазващи собствеността, обществеността и работниците на обекта, като в същото време защитава вашия бизнес от възможни съдебни спорове в случай на инцидент. Периметърната предпазна мрежа е проектирана така, че да пасва директно на сградата (стоманена или бетонна рамка) или на скеле, като се използва набор от специални приставки. Стандартният размер на периметърната предпазна мрежа е  с ширина 3,3 м, и дължина от 4.5m и е подходящa за почти всеки дизайн на сградата, включително и тези с надвеси.

Периметърната предпазна мрежа е система за защита на ръба на плочата за строителни конструкции, която предотвратява или ограничава падането на хора и материали от височина.

Гъвкавостта и еластичността на системата означава, че ако мрежата получи удар, тя образува торбичка за събиране около затворената маса, намалявайки въздействието на падането и предотвратявайки падането й извън периметъра и.

Предимства:

Да улови работник в случай на падане
Лесен и безопасен монтаж
Монтаж външно към плочата, което позволява пълна мобилност на работника на работната повърхност

Характеристика:
Перметърната предпазна мрежа е съставена от метална основа и мрежа, в съответствие с Т системата в стандарт EN 1263-1
Монтира се върху бетонната конструкция
 Състои от независими модули и всяка една покрива плоча с дължина 4,5 м
 Височина на защита: 6 m
 Ширина на защита: 3 m към външната част на плочата

Периметърната предпазна мрежа изпълнява няколко функции по време на строителния процес, като не само формира ефективна система за спиране на падането на работната сила, но и защитава пешеходците и работниците от падащи предмети и отломки.

Попитай ни за оферта: sales@platformi.bg, 0877360060