Проект град Добрич – 8 етажен блок/24 метра.

Платформи БГ изпълни задание по монтаж и демонтаж на един брой двуколонна подемна платформа за нуждите на наш партньор, който извърши саниране по програмата за енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Добрич. Клиентът, ни се довери да му доставим за собствени нужди двуколонната подемна платформа, която монтирахме, съдействахме за узаконяването и, и в комбинация с наличното на обекта скеле, клиентът получи едно наистина добро решение за нуждите му.