Платформи БГ изпълни задание по монтаж и демонтаж на два броя двуколонни подемни платформи  за нуждите на наш партньор, който извърши саниране по програмата за енергийна ефективност на жилищни сгради в гр. Добрич.