Платформи БГ ООД предостави за временно ползване 2 броя колонни подемни платформи за изграждане на фасадата на една от най-новите офис сгради в град София. Подемните платформи са с дължина по 17м и височина до 28м.