Платформи БГ ООД извърши монтаж на двуколонна подемна платформа Torgar с дължина 23м. и височина 36м. в град Варна, като платформата е собственост на клиента. Съоръжението ще се използва за извършване на монтаж на изолационна система на западната фасада, като процеса по изграждане и на останалите три фасади с подемни платформи, ще се мултиплицира.