Частно лице, нае за един работен ден да си качи и подреди керемидите на покрива, като по този начин спестява работата на допълнитени трима човека, което сериозно спестяване от дневни надници. Половината покрив, който обработиха бе с площ около 65кв.м. от двама души за 8 часа.