Проект нова сграда на Софийски университет – 15.50м.

Фирма, лидер в изграждането на окачени фасади ни покани да бъдем доставчик на 4 броя двуколонни подемни платформи за изграждането на окачена фасада с височина до 15.50м. и дължина на фасадите до 28.00м. Срок на изпълнение 90-115 дни.