Индустриален подемник Electroelsa Spider 3 – 300кг.

Индустриален подемник Electroelsa Spider 3 - 300кг.

Индустриален подемник Electroelsa Spider 3 – 300кг. – доставихме, монтирахме и въведохме в експлоатация за постоянна употреба. Строителният подемник, отговаря на изискванията за употреба, като сервизна машина за поддръжката на силози. Индустриалният подемник Electroelsa Spider 3 е отлично решение за всяко едно силозно депо. Ежедненвните проверки и поддръжка, улесняват качването до върха на елеваторната кула. Индустриалният подемник Electroelsa Spider 3 е бързо, лесно и бюджетно решение, което да обслужва ежедневните дейности. Индустриалният подемник с товароподемност до 300кг., превозва един оператор и развалилият се електромотор, който до момента пренасяхте на ръка или с въже и макара. За да върви работата ни лесно и да запазим техническият си персонал, инвестираме в индустриален подемник Electroelsa Spider 3.

Индустриален подемник Electroelsa Spider 3 – 300кг. необходимото бюджетно решение за всеки един склад за зърно и всяка една зърнобаза.