Монтаж двуколонна подемна платформа гр. Варна

Двуколонна подемна платформа Torgar

Монтаж двуколонна подемна платформа гр. Варна . Извършихме монтаж на двуколонна подемна платформа Torgar собственост на възложителя. Параметрите на двуколонната подемна платформа Torgar са дължина 23м. и височина 36м. Съоръжението ще се използва за извършване на монтаж на изолационна система на западната фасада, като процеса по изграждане и на останалите три фасади с подемни платформи, ще се мултиплицира. Монтаж двуколонна подемна платформа гр. Варна извършихме в рамките на работния ден, покривайки 828кв.м. фасада.

Монтаж на строителни подемници

Платформи БГ ООД е специализирана компания в продажбите, отдаване под наем и сервиз на подемни съоръжения. Представляваме следните производители и тяхната продуктова гама: Electroelsa – Италиански производител на подемници, Jaso – Испански производител на подемници, Geda – Германски производител на подемници и въжени(кабелни)висящи платформи, Boecker – Германски производител на наклонени подемници, наклонени подемници на ремарке, кран-ремарке, строителни подемници, Torgar – Испански производител на подемници, FB Gru – италиански производител на саморазгъващи се кранове, PLM Hoist – производство на индустриални и строителни подемници по индивидуални размери, PLM Lift – платформи за инвалиди, PLM CarPark Lift – гаражни подемници за автомобили, PLM HydrоLift – електрохидравлични ножични платформи, хидравлични подемници за товари.

Строителни подемници и платформи Torgar

С разнообразието от предлагани решения и в колаборация с различни производители, Ние, винаги намираме решение на вашите нужди. Всички тези дейности, са инспирирани от нуждата за по-добро клиентско преживяване и удовлетворяване на необходимостта от доставката на доказани в ежедневната ни работа, качествени продукти. За всяка ваша нужда, Ние, намираме решение. Нашият слоган е в унисон с вашите идеи: ”ЗА ДА ВИ Е ЛЕСНО”!