• Платформа за инвалиди – монтаж гр. София. Монтаж на платформа за инвалиди бе извършен от екипа на Платформи БГ ООД. Частен клиент, ни се обади преди няколко месеца, да извършим монтаж на платформа за инвалиди. След дълго чакане, платформата за инвалиди пристигна. Клиентът, си беше извадил разрешителни за монтаж на платформа за инвалиди. Също така, клиента си беше отлял плоча така, че монтажа на платформата за инвалиди да бъде извършен правилно. Платформи БГ ООД, предлага решение платформи за инвалиди до разрешената от закона височина до 3000мм.