Платформи БГ ООД предостави за ползване под наем 4-ри броя въжени подемни платформи за изграждане на фасадата на една от най-новите офис сгради в град София. Въжените платформи са с дължина на коша 7.5м и височина до 28м.