Вертикална мобилност със строителни подемници. Понятието мобилност произхожда етимологически от латинското mobilis, което ще рече подвижен, променлив, гъвкав. Оттук в широк смисъл вертикалната мобилност на строителния обект обхваща всички форми на движение, на преместване, на превоз на хора и материали на строителната площадка, независимо от посоката,причините и характера им. Вертикална мобилност със строителни подемници, сама по себе си е позната много отдавна. Използването на всяко едно съоръжение – кран, хаспел, строителен асансьор, подемна фасадна платформа надгражда работния процес като дава предимства и спестява време. Именно времето с което разполагаме е най-ценният ресурс. В тази статия ще разгледаме предимствата на използването на хаспел и строителен асансьор.

Хаспел под наем

Хаспелът е съоръжение познато още от времето на строежа на египетските пирамиди, като в началото е бил въжен и задвижван от животински впряг, в последствие се задвижва от воденично колело, парна машина и т.н. до съвремието, където сме стигнали до задвижването електрически мотор чрез зъбно колело зацепено в зъбна рейка. Този принцип на работа на съоръжението е високо продуктивен и пести време и ресурс. Защо да използваме хаспел на строителния обект? Хаспелът със зъбна рейка или по известен, като пиньон-корона е съоръжение, което има за цел да превозва хора и материали или само материали до съответния етаж, където е работната площадка. Използването му, ни спестява време и средства. Средства от заплати и надници. Цялото количество материали се пренася с хаспела. Не е необходимо, работниците на обекта да ги превръщате в носачи. За тази работа е създаден хаспела.

Бързо и лесно наемане на строителен подемник

Как да наемете хаспел? За наемането на хаспел имате нужда от следната информация: Височина на сградата или асансьорната шахта, необходима товароподемност на съоръжението, външни габарити на съоръжението, ако е необходимо за асансьорна шахта – размери на асансьорната шахта. От кого да наемете хаспел? Ние от Platformi.bg сме се специализирали в продажбата и отдаването под наем на хаспели. Обадете ни се, ние ще намерим решение за повишаване на вашата ефективност. Да бъдем партньори!

Строителен асансьор под наем

В процеса на работа на хаспела и неговата употреба, потребителите са стигнали до извода, че могат да надградят съоръжението и да го превърнат в удобен и бърз превоз за хора и създават строителния асансьор. Както хаспела, строителния асансьор работи на принципа пиньон-корона, като разликата с хаспела се състои в това, че има по-висока скорост на движение. Използването на строителен асансьор на строителния обект, ще даде възможност строители да спестят време и усилия да се качват по стълбите ежедневно, ще им предостави възможността да бъдат експедитивни в работните процеси, когато се изисква едно постоянно движение на работната площадка горе на сградата и долу на партера. Малките модели строителни асансьори се движат със скорост до 25м/мин, а големите модели достигат до 60м/мин. Строителният асансьор, предоставя предимството от което имате нужда за да спестите време и повишите ефективността на вашите работници.

Бързо и лесно наемане на строителен асансьор

Как да наемете строителен асансьор? За наемането на строителен асансьор е необходимо да определите товароподемността от която бихте имали нужда. Да решите дали ще използвате съоръжението и като асансьор и като хаспел за превоз на материали. Да определите скоростта с която очаквате да се движи. Да посочите височината на сградата за която планирате съоръжението. От кого да наемете строителен Асансьор? Ние от Platformi.bg сме се специализирали в продажбата и отдаването под наем на строителни асансьори. Обадете ни се, ние ще намерим решение за повишаване на вашата ефективност. Да бъдем партньори!