Проект монтаж верижен телфер 1000кг./13м.

Фирма, лидер в производството на дограма, ни се довери за доставка и монтаж на верижен телфер с товароподемност 1тон и височина 13м., с бутониера за повикване от всеки етаж от общо три спирки. Монтажът, се извърши върху налична инфраструктура получена от клиента в едно със сградата, която ще ремонтират и приобщят за работни нужди.