Проект град Севлиево – 8 етажен блок/24 метра

Подемна платформа за саниране

За нуждите на свой дългогодишен партньор, Платформи БГ ООД достави и монтира 2 броя двуколонни подемни платформи 4 броя едноколонни подемни платформи за изпълнение на проект по програмата за саниране. Целта на проекта, е да бъде изпълнен за 92 календарни дни. Благодарение на доброто взаимодействие между екипите ни, проекта бе изпълнен в заложените предварително срокове.